Často kladené otázky

Nejčastější otázky a odpovědi k službě LICIT

Co je to LICIT?

LICIT je služba eCENTRE, která klientům zajišťuje maximální výhodnost, důvěryhodnost a VIP servis při získávání nejlepších cen energií z elektronických aukcí. Klientovi je tak bez jakékoli administrativní zátěže zajištěn nový dodavatel energií.

Kdo a jak vás platí?

Odměnu, kterou z této práce máme, platí vítězný dodavatel formou předem stanového aukčního poplatku. Pro dodavatele je tato služba výhodná, protože získává celou skupinu klientů najednou a šetří tak například náklady za reklamu apod.

Co je to elektronická aukce a v čem spočívá její síla?

Elektronická aukce funguje jako dražba, ve které však dodavatelé přes internet své nabídky snižují směrem dolů a snaží se tak získat skupinu klientů. Výhodou tohoto způsobu nakupování je průhlednost celého průběhu nákupu a navíc fakt, že dodavatelé o svého klienta férově soutěží.

Je využití služby LICIT pro klienty zpoplatněno?

Ne, klienti nehradí žádné poplatky. Služba LICIT je pro klienty zcela ZDARMA.

Jak často e-aukce realizujete?

E-aukce se realizuje vždy jednou za měsíc. Díky této aukci získáváme cenu, která je platná po dobu jednoho měsíce a za kterou mohou být v rámci služby LICIT uzavírány platné smlouvy s klienty.

Víte už dopředu, jaká bude cena energií v příštím měsíci?

Ceny příštího období dopředu neznáme. Odvíjí se v závislosti na vývoji aktuálních cen komodit na energetických burzách a na celkovém poptávaném množství.

Co získám využitím služby LICIT?

  • Výhodné ceny v průměru o 20 % nižší než aktuální ceníkové ceny dodavatelů energií.
  • Garance bezproblémového zajištění dodávek, cenové výhodnosti a administrativně právního servisu.
  • Jistotu cen a podmínek v nově uzavřené smlouvě na 2 roky.
  • Podmínky bez skrytých poplatků.
  • Kompletní servis, v rámci kterého Vám zajistíme nejen uzavření smlouvy nové, ale také možnost opětovného využití služby LICIT před uplynutím uzavřené smlouvy.
  • Nejsme zástupcem žádného dodavatele energie. Garantujeme Vám Průhlednost a otevřenost soutěže v e-aukci.
  • Využití cen z e-aukce zcela ZDARMA.
  • Péči, kterou jinde nezískáte. Svých klientů si velmi vážíme a pečujeme o ně s úctou a vřelostí.

Co se v aukci soutěží?

  • Ceny, které je možné ovlivnit v elektronické aukci, jsou ceny bez distribučních poplatků, tedy státem neregulovaná část energií.
Graf ceny za zemní plyn
Graf ceny za elektřinu

Otázky ke smlouvám

Co budete potřebovat, pokud budeme chtít službu LICIT využít a získat tak ceny z aukce?

Pokud využijete službu LICIT, stačí Vám pro získání nejlepších cen z aukce pouze kopie nebo scan Vašeho posledního ročního vyúčtování (přední strana a detailní rozpis). Pokud najdete i aktuální smlouvu se stávajícím dodavatelem energie, včetně případného posledního dodatku, tím lépe. Po podpisu Pověře-ní k zastupování už vše ostatní řešíme za Vás.

Proč potřebujete mé roční vyúčtování energií?

Díky ročnímu vyúčtování budeme moci prověřit, zda se Vám ceny a podmínky z aukce skutečně vyplatí. Předem tak budete vědět, kolik s využitím služby LICIT můžete ušetřit.

Na jakou dobu mi bude smlouva s novým dodavatelem uzavřena?

Smlouva s novým dodavatelem se vždy u domácností sjednává na dobu určitou s dobou platnosti na 24 měsíců a u podnikatelů na dobu určitou s dobou platnosti na 12 nebo 24 měsíců od možného zahájení dodávek novým dodavatelem, a to jak pro elektřinu, tak pro zemní plyn.

Proč jsem novou smlouvou vázán na 24 měsíců?

Protože dodavatel v e-aukci nabídne klientům na dobu 24 měsíců podstatně výhodnější cenu, než kdyby byli vázaní na dobu neurčitou. Dodavatel by neměl jistotu, jak dlouho Vám bude energie dodávat.

Co se bude dít po uplynutí platnosti smlouvy, tedy po dvou letech?

Automaticky Vám nabídneme možnost zajištění dodavatele energií pro další období. Vše se bude dít opět ve stejném režimu s využitím služby LICIT, kdy veškerou administrativu se změnou spojenou vyřešíme za Vás.

Mohu dostat sankci za následné přestěhování, prodej nebo přepis bytu?

Sankci za vypovězení smlouvy z těchto důvodů nedostanete. Stávající dodavatel po Vás může vyžadovat doložení dokumentu, potvrzující tuto změnu.

Jak je možné, že jsem dostal vyšší zálohu, než jsem měl u původního dodavatele?

Toto se může stát tehdy, pokud jste měl neúměrně nízké zálohy a vysoký nedoplatek u svého předchozího dodavatele nebo dojde-li k navýšení regulovaných plateb.

V jakém termínu bude možné začít s odběrem energií od nových dodavatelů?

Termíny zahájení odběru od vybraných dodavatelů záleží na výpovědních lhůtách a nastavených smlouvách stávajících dodavatelů. U každé domácnosti budou tedy různé. Výpovědi u dodavatelů Vám však díky službě LICIT zajistíme my. Vy se s těmito kroky spojenými se změnou dodavatele nemusíte vůbec zatěžovat. O termínu zahájení dodávek Vás budeme informovat.

Jak je ošetřeno, že za energie sice ušetřím, ale dodavatel mi nenaúčtuje skryté poplatky?

Dodavatelé před zapojením se do e-aukce musejí potvrdit tzv. garance, v nichž je uvedeno také to, že ve smlouvě s klientem nebudou uvedeny žádné skryté poplatky.

Jak přepočtu metry krychlové na MWh?

1 m3 = 10,55 kWh Například 10 m3 = 105,5 kWh

Kolik kWh je 1MWh?

1 MWh = 1000 kWh Například 17,5 MWh = 17 500 kWh

Otázky k odběrným místům

Bude se mi po využití služby LICIT měnit elektroměr, plynoměr?

I přes využití služby LICIT se pro Vás v tomto ohledu nic nemění. Získáte pouze nového dodavatele, distributor Vám zůstává stejný (např. RWE a ČEZ pro Moravskoslezský kraj). V případě jakékoli poruchy, vše řešíte s těmito distributory. Interval klasického odečtu se také nezmění. Distributor se o Vás bude starat nadále.

Co když se mi pokazí elektroměr?

Kontaktujete svého distributora, který i přes využití služby LICIT zůstane stále stejný, např. v MS Kraji pro elektrickou energii ČEZ a zemní plyn RWE.

Komu mám hlásit konečný stav elektroměru?

Stávající dodavatel Vás ve většině případů vyzve k zaslání stavu elektroměru/plynoměru. Pokud by se tak nestalo, nic nezkazíte ani tím, když stavy zašlete dodavateli novému.

Pokud mám více odběrných míst (například 2 v Ostravě a 1 na chatě v Jeseníkách), můžu využít službu LICIT pro všechna místa odběru?

Samozřejmě můžete. V rámci LICITU můžete výhodnou cenu z aukcí využít pro všechna odběrná místa, ale také nemusíte. Logické ovšem je mít odběrná místa za stejnou cenu a u stejného dodavatele.

Mám 2 odběrné místa, jedno je napsáno na manželku, druhé odběrné místo na manžela. Obě odběrná místa chtějí přepsat na syna. Jak postupovat v tomto případě?

Nejdříve je nutné nechat přepsat obě odběrná místa u Vašeho stávajícího dodavatele na syna. Po úspěšném přepisu může syn využít službu LICIT a u obou míst tak získat výhodné ceny energií z aukce.

Otázky k dodavatelům

Co když mi nový dodavatel změní cenu neregulovaných plateb?

Dodavatel Vám cenu neregulovaných plateb změnit nemůže. Všichni dodavatelé, kteří se zapojují do e-aukcí, předem souhlasí s podmínkami, ve kterých je jasně stanoveno, že ceny jsou po dobu 24 měsíců neměnné.

Co když nový dodavatel zkrachuje?

V energetickém zákoně existuje dodavatel poslední instance, po krachu Vašeho dodavatele byste okamžitě další den přešel pod dodavatele poslední instance ve Vašem kraji s cenou tohoto daného dodavatele. Bez elektřiny nebo zemního plynu tedy nezůstanete, ani kdyby Váš dodavatel zkrachoval. ERÚ také stanovuje maximální cenu na jednotku, za kterou může jít tento dodavatel na trh a dodávat.

Věřím jen dominantním dodavatelům na trhu, nemám jistotu v ostatní dodavatele.

Na českém trhu existuje hned několik dodavatelů elektřiny a zemního plynu. Všichni tito dodavatelé mu-seli projít licencováním na ERÚ, jsou tedy relevantní a mohou lidem dodávat energie. Nemusíte se bát, že by snad byl rozdíl v dodávané energii, tak je stále stejná.

Kdy mi bude zaslán platební kalendář?

Nový dodavatel Vám platební kalendář vygeneruje a zašle v momentě, kdy je přechod schválen na OTE (operátor trhu). Dle zkušenosti max. do deseti dnů od zahájení dodávky. Někteří dodavatelé kalendář zasílají před zahájením dodávek, někteří až po zahájení.

Proč mi dodávky od nového dodavatele nastavujete až od data xx.xx.xxxx?

Musíme dodržet podmínky Vaší aktuální platné smlouvy s dodavatelem. Ihned po uplynutí platnosti stávající smlouvy Vám budou zahájeny dodávky energií od nového dodavatele.

Zdroj eCENTRE, a.s.